Informacje o projekcie

Kompetencje z zakresu pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów stanowią elementarz obywatela w społeczeństwie informacyjnym.

Ostatnie badania dowodzą jednak, że jedną z głównych barier w korzystaniu z narzędzi cyfrowych i internetu jest brak motywacji, związany z brakiem odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Choć zdajemy sobie sprawę z szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem nowych technologii, ciągle nie zadajemy sobie podstawowych pytań o to, jak można te umiejętności zdobywać i kształcić.

Dlatego w ramach projektu „Cyfrowa Przyszłość” Fundacja Nowoczesna Polska tworzy program edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół oraz instytucji zajmujących się edukacją nieformalną, takich jak domy kultury czy biblioteki. Kompletny zestaw materiałów do prowadzenia edukacji medialnej na wszystkich etapach edukacji; od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, dostępny jest w serwisie edukacjamedialna.edu.pl. To ponad 200 modułów edukacyjnych, zawierających wiedzę w pigułce, scenariusze zajęć, zadania sprawdzające i dodatkowe materiały dla uczestników i osób prowadzących zajęcia.

W Komitecie Honorowym projektu „Cyfrowa Przyszłość” zasiadają: dr Dominik Batorski, Edwin Bendyk, prof. Wojciech Burszta, dr Mirosław Filiciak, prof. Wiesław Godzic, prof. Tadeusz Kowalski i prof. Bronisław Siemieniecki.

W pracach nad raportem otwarcia oraz pierwszą edycją Katalogu Kompetencji uczestniczyli: Dominik Batorski, Anna Justyna Dąbrowska, Piotr Drzewiecki, Mirosław Filiciak, Dorota Górecka, Anna Gruhn, Lechosław Hojnacki, Justyna Jasiewicz, Jarosław Lipszyc, Władysław Majewski, Ewa Murawska-Najmiec, Grzegorz D. Stunża, Kamil Śliwowski, Piotr Tafiłowski, Marcin Wilkowski, Jacek Włodarski oraz Michał „rysiek” Woźniak.